Algemene voorwaarden

 

 

 1. Algemeen
 2. Prijzen en leveringskosten
 3. Bestelling
 4. Levering
 5. Intrekking van een order
 6. Retourzendingen
 7. Betaalwijzen
 8. Onze aansprakelijkheid
 9. Kleuren
 10. Garantie
 11. Overdracht
 12. Scheidbaarheid
 13. Eigendomsrechten
 14. Bedrijfsinformatie

 

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle orders die door de klant (hierna aangeduid als "u") worden geplaatst bij Mascara mode Netherlands. (24163041), hierna aangeduid als "Mascara mode" of "wij", via de Mascara mode website, de mobiele website of een mobiel toestel.

Door gebruik te maken van www.Mascaramode.nl en/of door een order te plaatsen, accepteert u dat u bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw order plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland kunnen een order plaatsen.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op Mascaramode.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de Voorwaarden die geldt voor uw order is de versie die te vinden is op Mascaramode.nl ten tijde van de plaatsing van uw order.

 

2. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op Mascaramode.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de leveringskosten. Als het BTW-tarief dat geldt op de orderdatum wordt gewijzigd nadat de order is geplaatst, wordt deze wijziging doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat u hiervan nadere kennisgeving ontvangt.

De leveringskosten zijn voor alle orders hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van uw order. De kosten voor iedere leveringswijze worden duidelijk vermeld tijdens het betaalproces. Onze standaard leveringskosten bedragen € 4,99. Als we uw order niet volledig kunnen leveren en de order in meerdere verzendingen moeten leveren, worden geen extra leveringskosten in rekening gebracht voor de vervolgleveringen.

 

3. Bestelling

U kunt bestellen via Mascaramode.nl 

Nadat u uw order hebt geplaatst, en als u ons uw e-mailadres hebt doorgegeven, ontvangt u een bevestigingse-mail. Als we om wat voor reden dan ook uw order niet kunnen leveren, laten we u dat zo snel mogelijk weten. Als we al een betaling hebben ontvangen voor een dergelijke order, probeert Mascara mode het desbetreffende bedrag terug te storten via dezelfde wijze als waarop u hebt betaald. Als, om wat voor reden dan ook, een alternatieve oplossing gezocht moet worden, neemt een vertegenwoordiger van Mascara mode contact met u op om de terugstorting te regelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Levering

Mascara mode gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van orders, en streeft ernaar om uw order af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door u gekozen leveringswijze. Uw eerste order wordt altijd bezorgd op uw woonadres.

Mascara mode streeft ernaar om orders zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 tot 5 werkdagen na bevestiging van een order te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kunt u uw order annuleren.

Voordat u uw order plaatst, wordt u geïnformeerd over de verwachte leveringstijd. Nadat u uw order hebt geplaatst, en als u ons uw e-mailadres hebt doorgegeven, ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin de verwachte leveringstijd.

Als uw order niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Mascara mode via 06 87710999 of via ons e-mailadres [email protected]

Voor pakketten die na meerdere pogingen niet afgeleverd kunnen worden, of die niet op worden gehaald op het afhaalpunt, behoudt Mascara mode zich het recht voor om

€ 4,99 aan door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

5. Intrekking van een order

U kunt uw order annuleren of retourneren vanaf de datum waarop u de order hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan u in rekening zijn gebracht, ontvangt u het bedrag inclusief de standaard leveringskosten en exclusief de kosten  voor het terugzenden van de artikelen aan Mascara mode terug, mits er sprake is van terugzendkosten. Mocht u bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de order willen annuleren, worden de leveringskosten niet vergoed.

Als u uw order wilt annuleren of terug wilt zenden, breng ons hiervan dan op de hoogte door een e-mail te sturen naar [email protected] .Producten kunnen terug gestuurd worden naar 1e Middelandstraat 96A 3021 BG Rotterdam. Echter altijd binnen 14 dagen na de in paragraaf 5.1 gestelde termijn.  We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop u hebt betaald terug te storten uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen . 

Als een ontvangen artikel defect is, stelt u Mascara mode hiervan onmiddellijk op de hoogte en u stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Mascara mode volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 

 

 

 

 

 

6. Retourzendingen

Mascara mode garandeert vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Terugtrekking van een order), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

 

U kunt artikelen terug sturen met post nl of dhl of een koerier naar wens. Maar de verzendkosten

zijn voor de klant.

 

 

U kunt de (het) terug te sturen artikel(en) ook afgeven in de winkel Mascara mode zelf, samen met de afleverbon. U ontvangt dan geld terug .

 

7. Betaalwijzen

U kunt uw artikelen alleen betalen door middel van iDeal.

 

8. Onze aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Mascara mode als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

Mascara mode is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van deze Overeenkomst is beperkt tot het totale bedrag van uw order.

 

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die u ziet is afhankelijk van uw computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat uw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

 

10. Garantie

Als de door u gekochte goederen gebreken vertonen, zal Mascara mode de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als u een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen .

 

11. Overdracht

Mascara mode behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

12. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Eigendomsrechten

Ieder gebruik van Mascaramode.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Mascara mode.

 

14. Bedrijfsinformatie

Mascara mode

1e Middelandstraat 96a

3021 BG Rotterdam

 e-mail : [email protected]

 tel      : 0687710999

 KvK    :24163041